Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 194 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 386047
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę samochodu ciężarowego typu furgon o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3500 kg (27/P/15)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

8 grudnia 2015 roku

Postępowanie unieważniono. W przetargu nie złożono ofert.

27 listopada 2015 roku

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu otwartym na dostawę samochodu ciężarowego typu furgon o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3500 kg.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 27/P/15
Nazwa

Przetarg otwarty na dostawę samochodu ciężarowego typu furgon o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3500 kg

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 07.12.2015 r., do godz. 11:45

Otwarcie ofert w dniu 07.12.2015 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

27.11.2015 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 27/P/15

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

 

Zmieniony (Wtorek, 08 Grudzień 2015 14:10)