Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 70 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 400209
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę tłucznia granitowego (21/P/15)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

3 grudnia 2015 roku

UWAGA! Postępowanie zostało unieważnione. Informacja o unieważnieniu postępowania została przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

26 listopada 2015 roku

Wniosek o zmianę treści SIWZ oraz odpowiedź Zamawiającego:

WNIOSEK O ZMIANĘ TREŚCI SIWZ ORAZ ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO alt

19 listopada 2015 roku

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu otwartym na dostawę tłucznia granitowego.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 21/P/15
Nazwa

Przetarg otwarty na dostawę tłucznia granitowego

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 27.11.2015 r., do godz. 12:45

Otwarcie ofert w dniu 27.11.2015 r., o godz. 13:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

19.11.2015 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 21/P/15

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Czwartek, 03 Grudzień 2015 15:25)