Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 70 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 57
Odsłon : 398591
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na kompleksowe sprzątanie taboru autobusowego oraz pomieszczeń na terenie zajezdni autobusowej MZK w Toruniu Sp. z o.o. (26/P/15)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

23 grudnia 205 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt

19 listopada 2015 roku

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu otwartym na kompleksowe sprzątanie taboru autobusowego oraz pomieszczeń na terenie zajezdni autobusowej.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 26/P/15
Nazwa

Przetarg otwarty na kompleksowe sprzątanie taboru autobusowego oraz pomieszczeń na terenie zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 27.11.2015 r., do godz. 11:45

Otwarcie ofert w dniu 27.11.2015 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

19.11.2015 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 26/P/15

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Środa, 23 Grudzień 2015 09:18)