Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 399200
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę samochodu ciężarowego typu furgon o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3500 kg (25/P/15)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

13 listopada 2015 roku

UWAGA! Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie do treści SIWZ 25/P/15, a także zmodyfikował specyfikację w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (dotyczy wyposażenia samochodu) oraz terminów składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert ustalono do 18.11.2015 roku, do godziny 11:45.

Aby poznać szczegóły należy skorzystać z poniższych łączy:

PYTANIE I ODPOWIEDŹ (MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ) alt

ZAŁĄCZNIK DO PYTANIA alt

5 listopada 2015 roku

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu otwartym na dostawę samochodu ciężarowego typu furgon o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3500 kg.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 25/P/15
Nazwa

Przetarg otwarty na dostawę samochodu ciężarowego typu furgon o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3500 kg

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 18.11.2015 r., do godz. 11:45

Otwarcie ofert w dniu 18.11.2015 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

05.11.2015 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 25/P/15

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Piątek, 13 Listopad 2015 16:08)