Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 57
Odsłon : 398564
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę samochodu typu furgon (15/P/15)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

22 października 2015 roku

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu otwartym na dostawę samochodu ciężarowego typu furgon o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3500 kg.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 15/P/15
Nazwa

Przetarg otwarty na dostawę samochodu ciężarowego typu furgon o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3500 kg

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 30.10.2015 r., do godz.11:45

Otwarcie ofert w dniu 30.10.2015 r., o godz. 12:00
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.
22 października 2015 roku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 15/P/15 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański