Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 390970
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do autobusów miejskich (14/E/15)

Zamówienia publiczne - Sektorowe ustawowe

16 grudnia 2015 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w Zadaniach 2 (części do autobusów MAN) i 3 (części do autobusów SOLARIS). Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY W ZADANIACH 2 (MAN) i 3 (SOLARIS) alt

23 listopada 2015 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w Zadaniu 1 (części do autobusów JELCZ). Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY W ZADANIU 1 (JELCZ) alt

2 listopada 2015 roku

UWAGA! Zamawiający sprostował omyłki pisarskie oraz dokonał wyjaśnień treści SIWZ 14/E/15 w zakresie załączników nr 1B, 1C oraz 1CO. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łączy:

SPROSTOWANIA I WYJAŚNIENIA w zakresie załącznika nr 1B alt

SPROSTOWANIA I WYJAŚNIENIA w zakresie załączników nr 1C i 1CO alt

Specyfikacje asortymentowe po ww. sprostowaniach i wyjaśnieniach:

załącznik nr 1B do SIWZ alt

załącznik nr 1C do SIWZ alt

załącznik nr 1CO do SIWZ alt

29 października 2015 roku

UWAGA! Zamawiający sprostował omyłki pisarskie w SIWZ 14/E/15, w załączniku nr 1B, w pozycjach 209 i 335 oraz dokonał wyjaśnienia treści specyfikacji w zakresie pozycji 834, 836, 837 i 838 załącznika nr 1B. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

SPROSTOWANIA I WYJAŚNIENIA alt

Specyfikacja asortymentowa 1B po sprosotowaniu ww. omyłek:

załącznik 1B do SIWZ alt

22 października 2015 roku

UWAGA! Zamawiający sprostował omyłkę pisarską w specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ 14/E/15, w załączniku nr 1BO, w pozycji 22. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

SPROSTOWANIE OMYŁKI alt

Specyfikacja asortymentowa 1BO po sprosotowaniu ww. omyłki:

załącznik 1BO do SIWZ alt

3 października 2015 roku

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę części zamiennych do autobusów miejskich.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony 14/E/15
Nazwa

Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do autobusów miejskich

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 09.11.2015 r., do godz. 10:45

Otwarcie ofert w dniu 09.11.2015 r., o godz. 11:00

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

29.09.2015 roku

 

03.10.2015 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 14/E/15

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

 

Zmieniony (Środa, 16 Grudzień 2015 11:03)