Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 57
Odsłon : 398566
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dzierżawę 2 smarownic torowych tramwajowych z opcją rozszerzenia dzierżawy o dodatkowe 2 smarownice wraz z montażem i serwisowaniem urządzeń oraz prawem odkupienia smarownic po zakończeniu dzierżawy (17/P/15)

9 października 2015 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt

28 września 2015 roku

UWAGA! Do Zamawiającego wpłynęły kolejne pytania do treści SIWZ 17/P/15, na które Zamawiajający udzielił odpowiedzi. Aby poznać treść pytań oraz odpowiedzi należy skorzystać z poniższych łączy:

PYTANIA I ODPOWIEDZI 4 alt

PYTANIA I ODPOWIEDZI 5 alt

24 września 2015 roku

UWAGA! Do Zamawiającego wpłynęły kolejne pytania do treści SIWZ 17/P/15, na które Zamawiajający udzielił odpowiedzi. Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego modyfikują treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co Wykonawcy powinni uwzględnić w swoich ofertach. Aby poznać treść pytań oraz odpowiedzi należy skorzystać z poniższych łączy:

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2 (MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ) alt

PYTANIA I ODPOWIEDZI 3 (MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ) alt

21 września 2015 roku

UWAGA! Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ 17/P/15, na które Zamawiajający udzielił odpowiedzi. Część z odpowiedzi Zamawiającego modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (m. in. w zakresie terminu składania i otwarcia ofert), co Wykonawcy powinni uwzględnić składając oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

PYTANIA I ODPOWIEDZI (MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ) alt

17 września 2015 roku

Zamawiający prostuje omyłkę pisarską w treści SIWZ 17/P/15:

Było:

VI.3. Ponadto, Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

Jest:

VI.3. Ponadto, Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

16 września 2015 roku

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu otwartym na dzierżawę 2 smarownic torowych tramwajowych z opcją rozszerzenia dzierżawy o dodatkowe 2 smarownice wraz z montażem i serwisowaniem urządzeń oraz prawem odkupienia smarownic po zakończeniu dzierżawy.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 17/P/15
Nazwa

Przetarg otwarty na dzierżawę 2 smarownic torowych tramwajowych z opcją rozszerzenia dzierżawy o dodatkowe 2 smarownice wraz z montażem i serwisowaniem urządzeń oraz prawem odkupienia smarownic po zakończeniu dzierżawy

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 01.10.2015 r., do godz.11:50

Otwarcie ofert w dniu 01.10.2015 r., o godz. 12:00
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.
16 września 2015 roku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 17/P/15 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

 

 

Zmieniony (Piątek, 09 Październik 2015 13:03)