Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 98 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 390971
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę szyn tramwajowych (19/P/15)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

9 października 2015 roku

Uwaga! Zamawiajający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt

16 września 2015 roku

Uwaga! Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ 19/P/15. Aby zapoznać się treścią pytań do specyfikacji oraz odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego należy skorzystać z łącza:

PYTANIA I ODPOWIEDZI alt

10 września 2015 roku

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu otwartym na dostawę szyn tramwajowych.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 19/P/15
Nazwa

Przetarg otwarty na dostawę szyn tramwajowych

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 18.09.2015 r., do godz.11:45

Otwarcie ofert w dniu 18.09.2015 r., o godz. 12:00
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.
10 września 2015 roku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 19/P/15 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

 

 

Zmieniony (Piątek, 09 Październik 2015 10:06)