Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 57
Odsłon : 398566
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Zapytanie ofertowe - zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych dla projektu pn.: Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007 – 2013 (MZK.DT-251-6/2015)

Zamówienia publiczne - Do 30 000 Euro

8 września 2015 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt

26 sierpnia 2015 roku

UWAGA! Poniżej zamieszczono pytania do treści zapytania ofertowego oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego:

PYTANIA I ODPOWIEDZI alt

21 sierpnia 2015 roku

Zamawiający koryguje oczywistą omyłką pisarską ze strony 3 treści zapytania ofertowego.

Było:

V. Termin realizacji zamówienia:

Dla etapu pierwszego – 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Dla etapu drugiego do dnia 31.03.2015 r.

Jest:

V. Termin realizacji zamówienia:

Dla etapu pierwszego – 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Dla etapu drugiego do dnia 31.03.2016 r.

21 sierpnia 2015 roku

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do przedstawienia oferty z ceną na zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych dla projektu pn.: „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007 – 2013”. Tablice należy wykonać zgodnie z „Wytycznymi dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P, Wersja IV, zmieniona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/44/14 z dnia 15 stycznia 2014 roku”.

Oferty z ceną prosimy składać do dnia 01.09.2015 r. do godz. 10:00 w Biurze Podawczym Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Toruniu (wejście od ul. Bema) bądź pocztą na adres: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń, z dopiskiem „oferta – wykonanie tablic DT”.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania można uzyskać klikając na poniższe łącza:

ZAPYTANIE alt

FORMULARZ OFERTOWY alt

Autor/ osoba odpowiedzialna: Janusz Szymański - Prezes Zarządu

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Wtorek, 08 Wrzesień 2015 12:53)