Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 399199
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę 4 kompletów rozjazdów tramwajowych oraz 2 par przyrządów wyrównawczych tramwajowych (10/P/15)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

24 lipca 2015 roku

Zamawiający dokonał wyboru oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt

15 lipca 2015 roku

Uwaga! Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 22.07.2015 roku do godziny 11:50. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2015 roku o godzinie 12:00. Poniżej zamieszczono pytanie do treści SIWZ 10/P/15 oraz odpowiedź udzieloną przez Zamawiającego, która modyfikuje treść SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert:

PYTANIE I ODPOWIEDŹ (MODYFIKACJA SIWZ) alt

14 lipca 2015 roku

Uwaga! Poniżej zamieszczono pytania do treści SIWZ 10/P/15 oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego:

PYTANIA I ODPOWIEDZI alt

10 lipca 2015 roku

Uwaga! Poniżej zamieszczono pytanie do treści SIWZ 10/P/15 oraz odpowiedź udzieloną przez Zamawiającego:

PYTANIE I ODPOWIEDŹ alt

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 10/P/15
Nazwa Przetarg otwarty na dostawę 4 kompletów rozjazdów tramwajowych jednotorowych pojedynczych z krzyżownicami prostymi łącznie z mechanicznymi napędami zwrotnic dla toru o szerokości 1000 mm oraz 2 par przyrządów wyrównawczych tramwajowych z szyn 60R2 o przesuwie 100 mm
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 22.07.2015 r., do godz.11:50

Otwarcie ofert w dniu 22.07.2015 r., o godz. 12:00
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.
8 lipca 2015 roku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 10/P/15 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Piątek, 24 Lipiec 2015 09:39)