Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 271 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 390451
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Sprzedaż wagonów tramwajowych wycofanych z eksploatacji do złomowania - nabór ofert (MZK.TT–241–05/15)

Sprzedaż - Sprzedaż

17 czerwca 2015 roku

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczona odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na sprzedaż wagonów tramwajowych wycofanych z eksploatacji do złomowania.

Pisemne oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Nabór ofert na sprzedaż złomowych wagonów tramwajowych typu 805 Na wycofanych z eksploatacji” do dnia 29 czerwca 2015 roku do godziny 10:30 w sekretariacie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2015 roku godz. 11:00 w siedzibie Sprzedawcy ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń.

Aby poznać szczegóły dotyczące naboru ofert należy skorzystać z łącza:

NABÓR OFERT alt

NABÓR OFERT alt

Autor/osoba odpowiedzialna: Paweł Bohdziewicz

Redaktor: Mikołaj Stefański