Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 96 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 59
Odsłon : 387463
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę tłucznia granitowego (08/P/15)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

24 czerwca 2015 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt

11 czerwca 2015 roku

UWAGA! Zamawiający sprostował omyłkę pisarską w specyfikacji istotnych warunuków zamówienia SIWZ 08/P/15 zmieszczonej na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.:

Było (przed sprostowaniem omyłki):

XI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 18.08.2015 roku, do godz. 11:50, w sekretariacie MZK w Toruniu Sp. z o.o., 87 – 100 Toruń, ul. Sienkiewicza 24/26.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2015 roku o godz. 12:00, w Sali Narad NOT w budynku administracyjnym MZK w Toruniu Sp. z o.o. przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Toruniu.

Jest (po sprostowaniu omyłki):

XI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 18.06.2015 roku, do godz. 11:50, w sekretariacie MZK w Toruniu Sp. z o.o., 87 – 100 Toruń, ul. Sienkiewicza 24/26.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2015 roku o godz. 12:00, w Sali Narad NOT w budynku administracyjnym MZK w Toruniu Sp. z o.o. przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Toruniu.

 

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 08/P/15
Nazwa

Przetarg otwarty na dostawę tłucznia granitowego

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 18.06.2015 r., do godz.11:50

Otwarcie ofert w dniu 18.06.2015 r., o godz. 12:00
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.
10 czerwca 2015 roku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 08/P/15 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Środa, 24 Czerwiec 2015 08:33)