Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 95 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 400211
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę osprzętu sieci trakcyjnej (09/P/15)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

24 lipca 2015 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert w poszczególnych częściach postępowania. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERT alt

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 09/P/15
Nazwa Przetarg otwarty na dostawę osprzętu sieci trakcyjnej
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 12.06.2015 r., do godz.11:50

Otwarcie ofert w dniu 12.06.2015 r., o godz. 12:00
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.
3 czerwca 2015 roku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 09/P/15 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Piątek, 24 Lipiec 2015 17:21)