Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 100 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 400211
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Sprzedaż wagonów tramwajowych wycofanych z eksploatacji do złomowania (MZK.TT-241–04/15)

Sprzedaż - Sprzedaż

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczona odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na sprzedaż wagonów tramwajowych wycofanych z eksploatacji do złomowania.

Pisemne oferty wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z opisem „Nabór ofert na sprzedaż złomowych wagonów tramwajowych typu 805 Na wycofanych z eksploatacji” należy składać w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 14:30 do dnia 2 czerwca 2015 roku do godz. 10:00 w sekretariacie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń.

Aby poznać szczgóły dotyczące sprzedaży wagonów tramwajowych wycofanych z eksploatacji należy skorzystać z łącza:

SPRZEDAŻ WAGONÓW TRAMWAJOWYCH (archiwum . zip, rozmiar około 1 MB)

Autor/ osoba odpowiedzialna: Paweł Bohdziewicz

Redaktor: Mikołaj Stefański