Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 102 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 55
Odsłon : 379659
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę w latach 2015 – 2016 płynów eksploatacyjnych oraz smarów (06/P/15)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

10 czerwca 2015 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERT alt

12 maja 2015 roku

UWAGA! Do Zamawiającego wpłynęły kolejne zapytania dotyczące treści SIWZ 06/P/15. Poniżej zamieszczono treść zapytań oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego:

ZAPYTANIA 2 alt

UWAGA! Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 19.05.2015 roku do godziny 11:50. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2015 roku od godzinie 12:00.

8 maja 2015 roku

UWAGA! Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści SIWZ 06/P/15. Poniżej zamieszczono treść zapytania oraz odpowiedź udzieloną przez Zamawiającego:

ZAPYTANIE alt

UWAGA! Zamawiający poprawił omyłki pisarsie w specyfikacji asortymentowej nr 1C w zakresie nazw kolumn nr 6 i 7. Poniżej do pobrania poprawiona specyfikacja:

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA NR 1C alt

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 06/P/15
Nazwa

Przetarg otwarty na dostawę w latach 2015 – 2016 płynów eksploatacyjnych oraz smarów

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 19.05.2015 r., do godz.11:50

Otwarcie ofert w dniu 19.05.2015 r., o godz. 12:00
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.
5 maja 2015 roku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 06/P/15 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

 

Zmieniony (Środa, 10 Czerwiec 2015 13:21)