Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 400206
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę części i podzespołów tramwajowych (05/P/15)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

16 kwietnia 2015 roku

Zamawiający dokonał wyboru oferty. Aby zapoznać się ze szczegółami, należy skorzystać z łącza:

 

WYBÓR OFERTY alt

9 kwietnia 2015 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ 05/P/15 w zakresie terminów składania i otwarcia ofert. Poniżej zamieszczono szczegółową informację na temat zmiany SIWZ w ww. zakresie:

ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT alt

UWAGA! Do Zamawiającego wypłynęło kolejne zapytanie dotyczące treści SIWZ 05/P/15. Poniżej zamieszczono treść zapytania oraz odpowiedź udzieloną przez Zamawiającego:

ZAPYTANIE 3 alt

8 kwietnia 2015 roku

UWAGA! Do Zamawiającego wypłynęło kolejne zapytanie dotyczące treści SIWZ 05/P/15. Poniżej zamieszczono treść zapytania oraz odpowiedź udzieloną przez Zamawiającego:

ZAPYTANIE 2 alt

7 kwietnia 2015 roku

UWAGA! Do Zamawiającego wypłynęło zapytanie dotyczące treści SIWZ 05/P/15. Poniżej zamieszczono treść zapytania oraz odpowiedź udzieloną przez Zamawiającego:

ZAPYTANIE alt

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 05/P/15
Nazwa

Przetarg otwarty na dostawę części i podzespołów tramwajowych

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 13.04.2015 r., do godz.11:50

Otwarcie ofert w dniu 13.04.2015 r., o godz. 12:00
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK 1 kwietnia 2015 roku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 05/P/15 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Poniedziałek, 27 Kwiecień 2015 07:32)