Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 55
Odsłon : 379656
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na usługę polegająca na naprawie 10 sztuk automatycznych skrzyń biegów produkcji VOITH (01/P/15)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

10 marca 2015 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt

19 lutego 2015 roku

UWAGA! Do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ 01/P/15. Poniżej zamieszczono treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego:

PYTANIA I ODPOWIEDZI alt

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 01/P/15
Nazwa

Przetarg otwarty na usługę polegająca na naprawie 10 sztuk automatycznych skrzyń biegów produkcji VOITH

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 23.02.2015 r., do godz. 10:45

Otwarcie ofert w dniu 23.02.2015 r., o godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. o.o.

13.02.2015 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 01/P/15

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Wtorek, 10 Marzec 2015 09:02)