Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 164 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 386042
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do autobusów miejskich (25/E/14)

Zamówienia publiczne - Sektorowe ustawowe

30 stycznia 2015 roku

UWAGA!!! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w Zadaniach nr 2 (części do autobusów MAN) i 3 (części do autobusów Solaris). Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY (DOTYCZY ZADAŃ NR 2 i 3) alt

23 stycznia 2015 roku

UWAGA!!! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w Zadaniu nr 1 - części do autobusów Jelcz. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY (DOTYCZY ZADANIA NR 1) alt

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony 25/E/14
Nazwa

Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do autobusów miejskich

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 21.01.2015 r., do godz. 10:45

Otwarcie ofert w dniu 21.01.2015 r., o godz. 11:00

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

11.12.2014 roku

 

16.12.2014 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 25/E/14

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Piątek, 30 Styczeń 2015 10:28)