Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 136 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 55
Odsłon : 379668
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na kompleksowe sprzątanie taboru autobusowego oraz pomieszczeń na terenie zajezdni autobusowej MZK w Toruniu Sp. z o.o. (23/P/14)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

18.12.2014 roku

UWAGA! Do Zamawiająego wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ 23/P/14. Aby poznać treść pytania oraz odpowiedź udzieloną przez Zamawiającego należy skorzystać z łącza:

PYTANIE I ODPOWIEDŹ alt

 

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 23/P/14
Nazwa

Przetarg otwarty na kompleksowe sprzątanie taboru autobusowego oraz pomieszczeń na terenie zajezdni autobusowej MZK w Toruniu Sp. z o.o.

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 22.12.2014 r., do godz. 11:45

Otwarcie ofert w dniu 22.12.2014 r., o godz. 12:00

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

12.12.2014 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 23/P/14

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Czwartek, 18 Grudzień 2014 12:42)