Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 83 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 390971
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na kompleksowe sprzątanie taboru tramwajowego oraz terenu zajezdni tramwajowej MZK w Toruniu sp. z o.o. (29/P/14)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

29.12.2014 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przetrgu. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt

18.12.2014 roku

UWAGA! Do Zamawiającego wpłnęło zapytanie dotyczące treści SIWZ 29/P/14. Aby poznać treść pytania oraz udzieloną przez Zamawiającego odpowiedź należy skorzystać z łącza:

PYTANIE I ODPOWIEDŹ alt

 

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 29/P/14
Nazwa

Przetarg otwarty na kompleksowe sprzątanie taboru tramwajowego oraz terenu zajezdni tramwajowej MZK w Toruniu sp. z o.o.

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 22.12.2014 r., do godz. 11:45

Otwarcie ofert w dniu 22.12.2014 r., o godz. 12:00

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

12.12.2014 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 29/P/14

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Poniedziałek, 29 Grudzień 2014 09:47)