Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 90 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 400211
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów elektrycznych w 2015 r. (MZK.TT-241-43/14)

Zamówienia publiczne - Do 30 000 Euro

19 grudnia 2014 roku

UWAGA! Poniżej zamieszczono łącze do pliku zawierającego treść pytań do treści zapytania ofertowego, które wpłynęły do Zamawiającego oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi:

PYTANIA I ODPOWIEDZI alt

18 grudnia 2014 roku

UWAGA! Z uwagi na dużą liczbę pytań do treści zapytania ofertowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23.12.2014 roku do godziny 12:00.

Termin składania ofert do dnia 23.12.2014 roku do godz. 12:00.

12 grudnia 2014 roku

Aby poznać szczegóły zapytania należy skorzystać z łączy:

ZAPYTANIE OFERTOWE I WZÓR UMOWY alt

ZAŁACZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA - SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA (plik w formacie .ods)

Niezależnie od formy w jakiej zostanie złożona oferta Zamawiający prosi o przesłanie wypełnionej specyfikacji asortymentowej w postaci otwartego arkusza kalkulacyjnego na adres e-mail wskazany w zapytaniu.

Autor/ Osoba odpowiedzialna: Paweł Bohdziewicz

Redaktor: Mikołaj Stefański

 

Zmieniony (Piątek, 19 Grudzień 2014 10:45)