Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 245 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 390448
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę nowego i bieżnikowanego ogumienia do autobusów miejskich i innych pojazdów samochodowych oraz materiałów do naprawy ogumienia (24/P/14)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

8 stycznia 2015 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w części A postępowania oraz unieważnił postępowanie w części B. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA alt

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 24/P/14
Nazwa

Przetarg otwarty na dostawę nowego i bieżnikowanego ogumienia do autobusów miejskich i innych pojazdów samochodowych oraz materiałów do naprawy ogumienia

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 19.12.2014 r., do godz. 10:45

Otwarcie ofert w dniu 19.12.2014 r., o godz. 11:00

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

11.12.2014 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 24/P/14

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Czwartek, 08 Styczeń 2015 07:31)