Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 57
Odsłon : 398566
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Zakup 4 tramwajów niskopodłogowych dwukierunkowych dwustronnych wraz z dostawą specjalistycznego wyposażenia obsługowego, pakietu eksploatacyjno–naprawczego z opcją zakupu dodatkowych maksymalnie 2 tramwajów (BiTz8b/E/14)

5 marca 2015 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt

16 stycznia 2015 roku

Poniżej zamieszczono do pobrania dokumentację przetargową (IDW, OPZ oraz wzór umowy) w wersji edytowalnej. Dokumentację zamieszczono jedynie pomocniczo – w razie ewentualnych rozbieżności pomiędzy treścią edytowalnej wersji i wersji PDF dokumentów (IDW, OPZ lub wzoru umowy) wiążąca jest treść wersji PDF. Są to pierwotne wersje dokumentów, które nie zawierają zmian wynikających z odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz sprostowań i modyfikacji treści SIWZ. W przypadku wykorzystywania wersji edytowalnej SIWZ do sporządzenia oferty Wykonawcy powinni mieć na uwadze powyższe.

EDYTOWALNA WERSJA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ (IDW, OPZ, wzór umowy) (archiwum .zip, rozmiar około 1,5 MB)

15 stycznia 2015 roku

UWAGA! Zamawiający poprawił omyłki w odpowiedziach na pytania Wykonawców z dnia 14.01.2015 roku. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

POPRAWIENIE OMYŁEK W ODPOWIEDZIACH alt

14 stycznia 2015 roku

UWAGA! Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ BiTz8b/E/14 (część z nich modyfikuje treść specyfikacji, co Wykonawcy powinni uwzględnić w swoich ofertach) oraz dokonał modyfikacji specyfikacji istonych warunków zamówienia w zakresie terminu składania ofert. Termin przedłużono do 06.02.2015 roku. Aby zapoznać się z treścią pytań do SIWZ, odpowiedziami Zamawiającego oraz szczegółową informacją na temat zmiany terminu należy skorzystać z łącza:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ ORAZ MODYFIKACJE SIWZ (archiwum .zip, rozmiar około 10 MB)

Aby pobrać załączniki do odpowiedzi (rysunki) należy skorzystać z łącza:

ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI (archiwum .zip, rozmiar około 650 KB)

7 stycznia 2015 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istonych warunków zamówienia w zakresie terminu składania ofert. Termin przedłużono do 15.01.2015 roku. Aby zapoznać się ze szczegółową informacją na temat zmiany terminu należy skorzystać z łącza:

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT alt

23 grudnia 2014 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istonych warunków zamówienia w zakresie terminu składania ofert. Termin przedłużono do 08.01.2015 roku. Aby zapoznać się ze szczegółową informacją na temat zmiany terminu należy skorzystać z łącza:

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT alt

12 grudnia 2014 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istonych warunków zamówienia w zakresie terminu składania ofert. Termin przedłużono do 30.12.2014 roku. Aby zapoznać się ze szczegółową informacją na temat zmiany terminu należy skorzystać z łącza:

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT alt

1 grudnia 2014 roku

UWAGA! Zamawiający sprostował oczywiste omyłki pisarskie w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

SPROSTOWANIE OMYŁEK PISARSKICH W TREŚCI SIWZ alt

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony BiTz8b/E/14
Nazwa Przetarg nieograniczony na zakup 4 sztuk taboru tramwajowego niskopodłogowego dwukierunkowego dwustronnego wraz z dostawą specjalistycznego wyposażenia obsługowego, pakietu eksploatacyjno – naprawczego z opcją zakupu dodatkowych maksymalnie 2 sztuk taboru w ramach projektu pn. „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City”
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 06.02.2015 r., do godz.11:45

Otwarcie ofert w dniu 06.02.2015 r., o godz. 12:00
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji
7 listopada 2014 roku
Data publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczenia ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK 12 listopada 2014 roku
Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ BiTz8b/E/14 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Czwartek, 05 Marzec 2015 10:37)