Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 59
Odsłon : 387460
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty ,,Remont nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie nakładki z mieszanki mineralno-bitumicznej (asfaltobetonu) na terenie Zajezdni Autobusowej w Toruniu przy ul. Legionów 220” (22/P/14)

27 listopada 2014 roku

UWAGA!!! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 22/P/14
Nazwa

Przetarg otwarty ,,Remont nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie nakładki z mieszanki mineralno-bitumicznej (asfaltobetonu) na terenie Zajezdni Autobusowej w Toruniu przy ul. Legionów 220”

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 24.11.2014 r., do godz. 11:45

Otwarcie ofert w dniu 24.11.2014 r., o godz. 12:00

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

07.11.2014 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 22/P/14

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Czwartek, 27 Listopad 2014 09:32)