Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 71 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 390971
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe w tym komunikacyjne MZK w Toruniu Sp. z o.o. w 2015 roku (19/E/14)

Zamówienia publiczne - Od 209 000/ 5 225 000 Euro

03.12.2014 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert w poszczególnych częściach postępowania. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERT alt

03.11.2014 roku

UWAGA! Poniżej zamieszczono treść pytań do SIWZ 19/E/14, które wpłynęły do Zamawiającego oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi:

PYTANIA I ODPOWIEDZI alt

06.10.2014 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istonych warunków zamówienia polegającej na przedłużeniu termin składania ofert do dnia 12.11.2014 roku do godziny 10:50. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2014 roku o godzinie 11:00.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert przesłano odpowiednie sprostowanie treści ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Treść sprostowania przesłanego do publikacji zamieszczono na podstronie z ogołszeniem.

UWAGA! W dniach 10 i 11.11.2014 roku administracja MZK w Toruniu Sp. z o.o. nie będzie pracować. Prosimy o uwzględnienie powyższego przy składaniu ofert.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony 19/E/14
Nazwa

Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe w tym komunikacyjne MZK w Toruniu Sp. z o.o. w 2015 roku

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 12.11.2014 r., do godz. 10:50

Otwarcie ofert w dniu 12.11.2014 r., o godz. 11:00

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

30.09.2014 roku

 

04.10.2014 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 19/E/14

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Środa, 03 Grudzień 2014 15:24)