Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 80 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 390971
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty pn. Remont pokrycia świetlików dachowych budynków obsługowo-naprawczych zlokalizowanych na terenie zajezdni autobusowej w Toruniu przy ul. Legionów 220 (18/P/14)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

22 października 2014 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z poniższego łącza:

WYBÓR OFERTY alt

29 września 2014 roku

UWAGA! Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ 18/P/14. Aby poznać treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi, należy skorzystać z poniższych łączy:

PYTANIE 1 alt

PYTANIE 2 alt

Wyszczególnienie

Treść

Postępowanie Przetarg otwarty 18/P/14
Nazwa

Przetarg otwarty pn. Remont pokrycia świetlików dachowych budynków obsługowo-naprawczych zlokalizowanych na terenie zajezdni autobusowej w Toruniu przy ul. Legionów 220

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert

Termin składania ofert do dnia 06.10.2014 r., do godz.11:45

Otwarcie ofert w dniu 06.10.2014 r. o godz. 12:00

Data zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.


19 września 2014 r.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 18/P/14
Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ Osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Środa, 22 Październik 2014 11:27)