Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 57
Odsłon : 398566
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę 2 szt. rozjazdów tramwajowych jednotorowych pojedynczych z krzyżownicami łukowymi r25/30 dla toru o szerokości 1000 mm (17/P/14)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

4 września 2014 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt

20 sierpnia 2014 roku

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27.08.2014 r. do godziny 11:50. Otwarcie ofert nastąpi 27.08.2014 r. o godzinie 12:00:

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT alt

Poniżej zamieszczono do pobrania sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA 2 alt

18 sierpnia 2014 roku

UWAGA! Do zamawiającego wpłynęło zapytanie do SIWZ 17/P/14. Udzielona przez Zamawiającego odpowiedź modyfikuje zapis specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczący maksymalnego dopuszczalnego terminu wykonania zamówienia. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

PYTANIE I ODPOWIEDŹ - MODYFIKACJA SIWZ alt

W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ termin składania ofert został przedłużony do 22.08.2014 r. do godziny 11:50. Otwarcie ofert nastąpi 22.08.2014 r. o godzinie 12:00.

Poniżej zamieszczono do pobrania sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt

Wyszczególnienie

Treść

Postępowanie Przetarg otwarty 17/P/14
Nazwa

Przetarg otwarty na dostawę 2 szt. rozjazdów tramwajowych jednotorowych pojedynczych z krzyżownicami łukowymi r25/30 dla toru o szerokości 1000 mm

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert

Termin składania ofert do dnia 27.08.2014 r., do godz.11:50

Otwarcie ofert w dniu 27.08.2014 r. o godz. 12:00

Data wysłania nieobowiązkowego ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE 8 lipca 2014 r.
Data zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.


8 lipca 2014 r.


Ogłoszenie o zamówieniu Aby zapoznać się z treścią ogłoszenia należy skorzystać z łącza: OGŁOSZENIE
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 17/P/14
Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ Osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Czwartek, 04 Wrzesień 2014 12:37)