Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 400206
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę obręczy tramwajowych (14/P/14)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

7 sierpnia 2014 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z poniższego łącza:

WYBÓR OFERTY

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 14/P/14
Nazwa Przetarg otwarty na dostawę obręczy tramwajowych
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 04.08.2014 r., do godz. 10:50

Otwarcie ofert w dniu 04.08.2014 r., o godz. 11:00

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

24.07.2014 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 14/P/14

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Czwartek, 07 Sierpień 2014 13:06)