Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 92 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 399215
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon PRZETARG OTWARTY ,,Remont budowlano-malarski obiektów zlokalizowanych na terenie zajezdni tramwajowej w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 24/26” (13/P/14)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

20 sierpnia 2014 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z poniższego łącza:

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY alt

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 13/P/14
Nazwa PRZETARG OTWARTY ,,Remont budowlano-malarski obiektów zlokalizowanych na terenie zajezdni tramwajowej w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 24/26”
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 07.08.2014 r., do godz. 11:45

Otwarcie ofert w dniu 07.08.2014 r., o godz. 12:00

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

21.07.2014 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 13/P/14

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Środa, 20 Sierpień 2014 07:46)