Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 128 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 386036
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na dostawę sześciu fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich z opcją zakupu kolejnych autobusów (10/E/14)

Zamówienia publiczne - Sektorowe ustawowe

18 lipca 2014 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z poniższego łącza:

WYBÓR OFERTY alt

9 lipca 2014 roku

Poniżej zamieszczono sprostowanie treści SIWZ w zakresie wymaganych dokumentów przedmiotowych oraz załącznika nr 7:

SPROSTOWANIE TREŚCI SIWZ alt

ZAŁĄCZNIK NR 7 PO SPROSTOWANIU alt

8 lipca 2014 roku

Poniżej zamieszczono do pobrania pliki .pdf zawierające treść pytań do SIWZ 10/E/14 i udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi oraz informację o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej:

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2 alt

PYTANIA I ODPOWIEDZI 3 alt

MODYFIKACJA SIWZ (DOT. ZNWU) alt

4 lipca 2014 roku

Poniżej zamieszczono do pobrania plik .pdf zawierający treść pytań do SIWZ 10/E/14 oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi:

PYTANIA I ODPOWIEDZI 1 alt

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony 10/E/14
Nazwa Przetarg nieograniczony na dostawę sześciu fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich (z opcją zakupu maksymalnie ośmiu kolejnych autobusów o takich samych (identycznych) parametrach i wyposażeniu oraz jednego autobusu o napędzie elektryczno-spalinowym - hybrydowym)
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 17.07.2014 r., do godz. 11:50

Otwarcie ofert w dniu 17.07.2014 r., o godz. 12:00

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

06.06.2014 roku

 

11.06.2014 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 10/E/14

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Piątek, 18 Lipiec 2014 13:22)