Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 399200
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Świadczenie usług Inżyniera w rozumieniu Warunków kontraktowych (FIDIC) - BiT-IK/E/14

Zamówienia publiczne - Poniżej 209 000/ 5 225 000 euro

12 czerwca 2014 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony BiT-IK/E/14
Nazwa

Przetarg nieograniczony na realizację zadania "Świadczenie usług Inżyniera w rozumieniu Warunków kontraktowych (FIDIC) dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę oraz zgodnie z polskim prawem przy realizacji inwestycji obejmującej roboty budowlane (lub roboty budowlane wraz z projektowaniem) w ramach zadań objętych Projektem pn. Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City"

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 19.05.2014 r., do godz. 10:45

Otwarcie ofert w dniu 19.05.2014 r., o godz. 11:00
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o. 07.05.2014 roku
Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ BiT-IK/E/14

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Czwartek, 12 Czerwiec 2014 10:07)