Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 88 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 59
Odsłon : 387462
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Świadczenie usług Inżyniera w rozumieniu Warunków kontraktowych (FIDIC) - BiT-IK/E/14 - ogłoszenie o zamówieniu

Druki - Do pobrania

07.05.2014 roku

Aby obejrzeć treść ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania "Świadczenie usług Inżyniera w rozumieniu Warunków kontraktowych (FIDIC) dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę oraz zgodnie z polskim prawem przy realizacji inwestycji obejmującej roboty budowlane (lub roboty budowlane wraz z projektowaniem) w ramach zadań objętych Projektem pn. Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City" (BiT-IK/E/14) należy skorzystać z poniższego łącza:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

UWAGA! Informacje o ewentualnych zmianach ogłoszenia będą zamieszczane na stronie głównej przetargu (patrz zakładka "Zamówienia publiczne")

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański