Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 67 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 390971
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę podkładow tramwajowych (07/P/14)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

17 marca 2014 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 07/P/14
Nazwa

Przetarg otwarty na dostawę podkładów tramwajowych strunobetonowych

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 13.03.2014 r., do godz. 12:45

Otwarcie ofert w dniu 13.03.2014 r., o godz. 13:00
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o. 5 marca 2014 roku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 07/P/14 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Poniedziałek, 17 Marzec 2014 13:52)