Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 122 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 55
Odsłon : 379666
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę odzieży roboczej, rękawic roboczych, obuwia roboczego oraz ubioru służbowego: koszul, krawatów, polarów i koszulek polo w 2014 roku (03/P/14)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

16 kwietnia 2014 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w części 3. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY (część 3) alt

11 kwietnia 2014 roku

UWAGA! Zamawiający rozstrzygnął postępowanie (wybrał ofertę najkorzystniejszą bądź unieważnił postępowanie) w częściach od 1 do 2 oraz od 4 do 7. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA (bez części 3) alt

12 marca 2014 roku

UWAGA! Poniżej do pobrania odpowiedź na pytanie do SIWZ 03/P/14 (odpowiedź prostuje zapisy SIWZ dotyczące obuwia):

ODPOWIEDZI 3 alt

11 marca 2014 roku

UWAGA! Poniżej do pobrania odpowiedź na pytanie do SIWZ 03/P/14 (odpowiedź modyfikuje dotychczasowe zapisy SIWZ dotyczące rękawic):

ODPOWIEDZI 2 alt

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 14 marca 2014 roku (godzina i miejsce bez zmian). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2014 roku (godzina i miejsce bez zmian).

7 marca 2014 roku

UWAGA! Poniżej do pobrania odpowiedzi na pytania wykonawców do SIWZ 03/P/14:

ODPOWIEDZI alt

5 marca 2014 roku

Przepraszamy, ale planowany termin udzielenia odpowiedzi na pytania wykonawców zostaje przesunięty na 06.03.2014 r.

Termin składania ofert przedłużono do dnia 12.03.2014 r. (godzina i miejsce bez zmian).

Otwarcie ofert nastąpi w dnu 12.03.2014 r. (godzina i miejsce bez zmian).

4 marca 2014 roku

Termin składania ofert przesunięto na dzień 12.03.2014 r.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców zostaną udzielone 5.03.2014 r.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 03/P/14
Nazwa

Przetarg otwarty na dostawę odzieży roboczej, rękawic roboczych, obuwia roboczego oraz ubioru służbowego: koszul, krawatów, polarów i koszulek polo w 2014 roku

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 14.03.2014 r., do godz. 11:45

Otwarcie ofert w dniu 14.03.2014 r., o godz. 12:00
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o. 24 lutego 2014 roku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 03/P/14 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Środa, 16 Kwiecień 2014 12:46)