Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 120 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 390973
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę części zamiennych do autobusów miejskich (02/P/14) - części do autobusów MAN

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

21.02.2014 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 02/P/14
Nazwa

Przetarg otwarty na dostawę części zamiennych do autobusów miejskich (części do autobusów MAN)

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 14.02.2014 r., do godz. 11:45

Otwarcie ofert w dniu 14.02.2014 r., o godz. 12:00
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o. 6 lutego 2014 roku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 02/P/14 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Piątek, 21 Luty 2014 07:27)