Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 99 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 399216
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa i montaż elementów małej architektury w rejonie węzła przesiadkowego tramwajowo-autobusowego w Al. Solidarności” (41/P/13) - specyfikacja

Druki - Do pobrania

18 grudnia 2013 roku

Poniżej do pobrania specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 41/P/13 (wersja pierwotna):

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 41/P/13 - komplet (archiwum .zip)

UWAGA! Odnośniki do odpowiedzi na pytania wykonawców oraz modyfikacji SIWZ będą zamieszczane na stronie głównej przetargu (patrz zakładka "Zamówienia publiczne")

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański