Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 102 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 400211
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę nowego ogumienia do autobusów miejskich i innych pojazdów samochodowych, materiałów do naprawy ogumienia oraz bieżnikowanie opon do autobusów miejskich (35/P/13)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

24 stycznia 2014 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystnieszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 35/P/13
Nazwa

Przetarg otwarty na dostawę nowego ogumienia do autobusów miejskich i innych pojazdów samochodowych, materiałów do naprawy ogumienia oraz bieżnikowanie opon do autobusów miejskich

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 30.12.2013 r., do godz. 10:50

Otwarcie ofert w dniu 30.12.2013 r., o godz. 11:00
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o. 17 grudnia 2013 roku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 35/P/13 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

 

Zmieniony (Piątek, 24 Styczeń 2014 14:43)