Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 190 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 386047
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na kompleksowe sprzątanie taboru tramwajowego, terenu zajezdni tramwajowej oraz taboru autobusowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu (40/P/13)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

23 grudnia 2013 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt

 

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 40/P/13
Nazwa

Przetarg otwarty na kompleksowe sprzątanie taboru tramwajowego, terenu zajezdni tramwajowej oraz taboru autobusowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 19.12.2013 r., do godz. 11:45

Otwarcie ofert w dniu 19.12.2013 r., o godz. 12:00
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o. 11 grudnia 2013 roku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 40/P/13 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Poniedziałek, 23 Grudzień 2013 15:00)