Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 390970
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na kompleksowe sprzątanie taboru tramwajowego, terenu zajezdni tramwajowej oraz taboru autobusowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu (40/P/13) - specyfikacja

Druki - Do pobrania

12 grudnia 2013 roku

Sprostowanie omyłek tekstowych w treści specyfikacji:

W treści dokumentu głównego SIWZ jest mowa o formularzu ofertowym jako o załączniku nr 5 do SIWZ oraz o oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu jako o załączniku nr 6 do SIWZ. Powyższa numercja załączników została podana błędnie.

Prawidłowa jest numeracja załączników zamieszczona na końcu dokumentu głównego SIWZ (wykaz załączników):

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

11 grudnia 2013 roku

Poniżej do pobrania specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 40/P/13:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 40/P/13 - komplet (archiwum .zip)

UWAGA! Odnośniki do odpowiedzi na pytania wykonawców oraz modyfikacji SIWZ będą zamieszczane na stronie głównej przetargu (patrz zakładka "Zamówienia publiczne")

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Czwartek, 12 Grudzień 2013 09:57)