Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 166 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 386042
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Modernizacja systemu sterowania na linii średnicowej dostosowanej do taboru niskopodłogowego (BiTz4/E/13-2)

Zamówienia publiczne - Od 209 000/ 5 225 000 Euro

5 marca 2014 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt

30 grudnia 2013 roku

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące SIWZ BiTz4/E/13-2. Aby poznać treść zapytania oraz udzieloną odpowiedź należy skorzystać z łącza:

BiTz4/E/13-2 odpowiedź nr 4 alt

24 grudnia 2013 roku

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące SIWZ BiTz4/E/13-2. Aby poznać treść zapytania oraz udzieloną odpowiedź należy skorzystać z łącza:

BiTz4/E/13-2 odpowiedź nr 3 alt

23 grudnia 2013 roku

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące SIWZ BiTz4/E/13-2. Aby poznać treść zapytania oraz udzieloną odpowiedź należy skorzystać z łącza:

BiTz4/E/13-2 odpowiedź nr 2 alt

11 grudnia 2013 roku

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące SIWZ BiTz4/E/13-2. Aby poznać treść zapytania oraz udzieloną odpowiedź należy skorzystać z łącza:

BiTz4/E/13-2 odpowiedź nr 1 alt

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony BiTz4/E/13-2
Nazwa

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane wraz z projektowaniem (tj. dla inwestycji przeznaczonej do realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj) w ramach: Zadania pn. „Modernizacja systemu sterowania na linii średnicowej dostosowanej do taboru niskopodłogowego” objętego Projektem pn. „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City”

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 10.01.2014 r., do godz.12:50

Otwarcie ofert w dniu 10.01.2014 r., o godz. 13:00
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 26 listopada 2013 roku
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o. 28 listopada 2013 roku
Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ BiTz4/E/13-2 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Środa, 05 Marzec 2014 11:21)