Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 122 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 390973
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do autobusów miejskich (34/E/13)

Zamówienia publiczne - Sektorowe ustawowe

22 stycznia 2014 roku

UWAGA! Zamawiający w związku z dokonaniem nowych ustaleń dotyczących jednej ze złożonych ofert (ustalono, że wykonawca nie wniósł wymaganego wadium):

1) unieważnił czynność wyboru oferty w części 2 (wybór został upubliczniony w dniu 17 stycznia 2014 roku) i unieważnił postępowanie w części 2,

2) poprawił informację o wyborze oferty w części 3  (wybór został upubliczniony w dniu 17 stycznia 2014 roku) w zakresie porównania ofert podlegającyh ocenie oraz informacji o wykonawcach wykluczonych z postępowania.

Aby poznać szczegóły należy skorzystać z poniższych łączy:

UNIEWAŻNIENIE WYBORU OFERTY I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 2 alt

POPRAWIONY WYBÓR OFERTY W CZĘŚCI 3 alt

17 stycznia 2014 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert w częściach 2 i 3. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z poniższych łączy:

WYBÓR OFERTY w części 2 alt

WYBÓR OFERTY w części 3 alt

23 grudnia 2013 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w części 1. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY w części 1 alt

11 grudnia 2013 roku

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ 34/E/13. Aby poznać sczegóły należy skorzystać z poniższych łączy:

SIWZ 34/E/13 - pytanie nr 1 alt

SIWZ 34/E/13 - pytanie nr 2 alt

Poniżej udostęponiono do pobrania udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania (nr 1 i nr 2) do treści SIWZ 34/E/13:

SIWZ 34/E/13 - odpowiedzi alt

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony 34/E/13
Nazwa

Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do autobusów miejskich

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 18.12.2013 r., do godz.10:30

Otwarcie ofert w dniu 18.12.2013 r., o godz. 11:00
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 7 listopada 2013 roku
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o. 9 listopada 2013 roku
Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 34/E/13 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Środa, 22 Styczeń 2014 13:51)