Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 151 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 55
Odsłon : 379670
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej (33/E/13)

Zamówienia publiczne - Od 209 000/ 5 225 000 Euro

9 grudnia 2013 roku

UWAGA!!! Zamawiający dokonał korekty informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty - w pierwotnej informacji błędnie podano adres wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz cenę wybranej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza zamieszczonego poniżej:

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (POPRAWIONY) alt

UWAGA!!! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza zamieszczonego poniżej:

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY alt

13 listopada 2013 roku

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ 33/E/13. Poniżej do pobrania treść zadanych pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

TREŚĆ PYTAŃ DO SWIZ WRAZ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI alt

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony 33/E/13
Nazwa Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 27.11.2013 r., do godz.11:50

Otwarcie ofert w dniu 27.11.2013 r., o godz. 12:00
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 17 października 2013 roku
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o. 21 października 2013 roku
Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 33/E/13 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki
Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Poniedziałek, 09 Grudzień 2013 20:00)