Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 117 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 386036
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku okręgowej stacji kontroli pojazdów oraz budynku myjni autobusowej z biologiczną oczyszczalnią ścieków i odzyskiem wody używanej (39/P/13)

15.11.2013 r. - UWAGA!!! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt

22.10.2013 r. - Zamawiający udostępnia do pobrania koncepcję programowo - przestrzenną zagospodarowania terenu zajezdni autobusowej. Aby pobrać plik, należy skorzystać z łącza: KONCEPCJAalt

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony 39/P/13
Nazwa Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku okręgowej stacji kontroli pojazdów oraz budynku myjni autobusowej z biologiczną oczyszczalnią ścieków i odzyskiem wody używanej w ramach zadania pn.: „Budowa nowych i przebudowa istniejących obiektów zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 w Toruniu”
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 25.10.2013 r., do godz.11:50

Otwarcie ofert w dniu 25.10.2013 r., o godz. 12:00
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP oraz udostępnienia ogłoszenia i SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.
16 października 2013 roku
Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 39/P/13 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki
Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Piątek, 15 Listopad 2013 15:20)