Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 399200
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa nowych i przebudowa istniejących obiektów zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 w Toruniu (32/P/13)

24 września 2013 roku

UWAGA!!! Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907), ponieważ oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony 32/P/13
Nazwa Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa nowych i przebudowa istniejących obiektów zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 w Toruniu
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 17.09.2013 r., do godz.11:50

Otwarcie ofert w dniu 17.09.2013 r., o godz. 12:00
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP oraz ogłoszenia i SIWZ na stronie BIP Spółki
6 września 2013 roku
Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 32/P/13 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

 

Zmieniony (Wtorek, 24 Wrzesień 2013 13:54)