Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 400206
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na działania w zakresie promocji Projektu pn. „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City” (BiT-P/E/13)

Zamówienia publiczne - Od 209 000/ 5 225 000 Euro

21 listopada 2013 roku

UWAGA!!! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY alt

11 października 2013 roku

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ BiT-P/E/13. Poniżej do pobrania treść zapytań oraz udzielone odpowiedzi:

odpowiedzi na pytania do SIWZ BiT-P/E/13 nr 4 alt

W związku z udzielonymi odpowiedziami prowadzącymi do modyfikacji SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18.10.2013 roku (godzina bez zmian). Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.10.2013 roku (godzina bez zmian). Stosowna zmiana ogłoszenia o zamówieniu została przesłana do publikacji w DUUE - szczegóły na podstronie z ogłoszeniem.

24 września 2013 roku

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ BiT-P/E/13. Poniżej do pobrania treść zapytań oraz udzielone odpowiedzi:

odpowiedzi na pytania do SIWZ BiT-P/E/13 nr 1 alt

odpowiedzi na pytania do SIWZ BiT-P/E/13 nr 2 alt

odpowiedzi na pytania do SIWZ BiT-P/E/13 nr 3 alt

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony BiT-P/E/13
Nazwa Przetarg nieograniczony na działania w zakresie promocji Projektu pn. „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City”
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 18.10.2013 r., do godz.11:50

Otwarcie ofert w dniu 18.10.2013 r., o godz. 12:00
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji
2 września 2013 roku
Data publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczenia ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK 3 września 2013 roku
Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ BiT-P/E/13 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Czwartek, 21 Listopad 2013 08:42)