Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 57
Odsłon : 398566
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę części tramwajowych (30/P/13) - wybór oferty

Druki - Do pobrania

Niniejszym informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu otwartym na dostawę części tramwajowych (30/P/13).
Wybrano ofertę:
Spółdzielnia Inwalidów „Elektron” Zakład Pracy Chronionej
ul. Garbarska 9, 26-500 Szydłowiec
Cena oferty: 135.177,00 zł
Uzasadnienie: Oferta spełnia wymagania SIWZ 30/P/13. Oferta z najniższą ceną (cena stanowi jedyne kryterium oceny ofert).
ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT:
1. Wrotram Spółka Jawna M. Grudzka, K. Matyjaszczyk, W. Lisowski, ul. Smocza 3, 51-520 Wrocław, Cena oferty: 138.473,40 zł
2. Spółdzielnia Inwalidów „Elektron” Zakład Pracy Chronionej, ul. Garbarska 9, 26-500 Szydłowiec, Cena oferty: 135.177,00 zł

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański