Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 82 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 390971
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa nowych i przebudowa istniejących obiektów zajezdni autobusowej przy ul. legionów 220 w Toruniu (31/P/13)

5 września 2013 roku

UWAGA!!! UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907), ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony 31/P/13
Nazwa Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa nowych i przebudowa istniejących obiektów zajezdni autobusowej przy ul. legionów 220 w Toruniu
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 29.08.2013 r., do godz.11:50

Otwarcie ofert w dniu 29.08.2013 r., o godz. 12:00
Data zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK 21 sierpnia 2013 roku
Ogłoszenie o zamówieniu Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 31/P/13 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Czwartek, 05 Wrzesień 2013 06:28)