Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 100 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 390971
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na dostawę sześciu fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich (z opcją zakupu maksymalnie dwóch kolejnych autobusów o takich samych (identycznych) parametrach i wyposażeniu) - 19/E/13 - wybór oferty

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych MZK w Toruniu Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Dostawę sześciu fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich (z opcją zakupu maksymalnie dwóch kolejnych autobusów o takich samych (identycznych) parametrach i wyposażeniu)” (SIWZ 19/E/13).
 
Wybrano ofertę:
SOLARIS Bus & Coach S.A.
ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska
Cena oferty: 7.857.240,00 zł
Liczba punktów uzyskana przez ofertę: 98,28
Uzasadnienie: Oferta spełnia wymagania SIWZ 19/E/13. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT:
L.p.
Nazwa i adres wykonawcy
Cena oferty (zł brutto)
Liczba pkt w kryterium cena (waga 78%)
Liczba pkt w kryterium warunki techniczne (waga 18%)
Liczba pkt w kryterium koszty zużycia energii (waga 2%)
Liczba pkt w kryterium koszty emisji CO2 (waga 1%)
Liczba pkt w kryterium koszty emisji Nox,PM, NMHC (waga 1%)
Łączna liczba pkt
1.
SOLARIS Bus & Coach S.A., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska
7.857.240,00
77,95
17,64
1,79
0,90
0
98,28
2.
Otobus Sp. z o.o., ul. Urszulańska 3, 33-100 Tarnów
7.852.320,00
78
10,80
2
1
1
92,80

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański