Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 50
Odsłon : 405559
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA NOWYCH I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. LEGIONÓW 220 W TORUNIU” (27/P/13) - unieważnienie

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa nowych i przebudowa istniejących obiektów zajezdni autobusowej przy ul. legionów 220 w Toruniu” (27/P/13)
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający informuje na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych o unieważnieniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa nowych i przebudowa istniejących obiektów zajezdni autobusowej przy ul. legionów 220 w Toruniu” (27/P/13).
 
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Najkorzystniejsza oferta:
PAS PROJEKT ARCHI STUDIO Sławomir Golenko, ul. Plantowa 5, 05-830 Nadarzyn
Cena ofert: 340 000,00 zł netto, 418 200,00 zł brutto
 
Kwota odczytana bezpośrednio przed otwarciem ofert: 300 000,00 zł netto, 369 000,00 zł brutto
 
Z postępowania wykluczono wykonawcę:
Thermo Projekt Projekty Inwestycji Budowlanych, Jacek Winogrodzki
ul. Pigwowa 6, 87-100 Toruń
 
Uzasadnienie:
Wykonawcę wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 

Wykonawca nie załączył do oferty wymaganych w SIWZ aktualnych dokumentów – zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informacji z Krajowego Rejestru Karnego (w zakresie przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10-11 ustawy Prawo zamówień publicznych). Na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca złożył dokumenty, które nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął terminu składania ofert.

 

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

 

 

Zmieniony (Piątek, 16 Sierpień 2013 09:39)