Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 137 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 55
Odsłon : 379668
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Usługi Inżyniera Kontraktu dla inwestycji obejmującej roboty budowlane (lub roboty budowlane wraz z projektowaniem) - BiT-IK/E/13 - specyfikacja

Druki - Do pobrania

Poniżej do pobrania specyfikacja istotnych warunków zamówienia (komplet dokumentów):

SIWZ BiT-IK/E/13 - komplet dokumentów (archiwum .zip)

W archiwum zamieszczono następujące dokumenty: Instrukcję dla Wykonawców (IDW); załączniki do IDW: Załącznik nr 1 Oferta (formularz) (wzór), Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 PZP) (wzór), Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 24 PZP) (wzór), Załącznik nr 4 – wykaz usług (wzór), Załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie (wzór), Załącznik nr 5A - oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień (wzór); opis przedmiotu zamówienia; wzory umów.

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Piątek, 09 Sierpień 2013 11:34)